Scouting Elsloo - De Leukste Jeugdvereniging van Limburg

Onze Groep

Groepsvereniging Scouting Elsloo

 

Scouting Elsloo telt op dit moment zo’n 90 jeugdleden en 21 kaderleden.

Wekelijks komen onze jeugdleden tijdens de speltak opkomst samen om het spel van scouting te beleven in ons clubgebouw “de Wagspanning”.
Al vanaf 5 jaar hebben we leuke programma’s voor je. Per leeftijdsgroep zit je in een zogenaamde speltak. Een leuk programma op jouw leeftijd gemaakt dus.

Kaderleden zijn te verdelen in twee groepen. De direct leidinggevenden (stafleden) en niet direct leidinggevenden (bestuursleden).
Alle leidinggevenden en een afvaardiging van de Roverscouts (Stam) vormen samen met het Groepsbestuur (bestaande uit een groepsvoorzitter, groepssecretaris, groepspenningmeester en groepsbegeleidster) de Groepsraad. Deze raad komt met enige regelmaat bij elkaar en bepalen het groepsbeleid en de dagelijkse zaken binnen de groep.

 

Beheerstichting Scouting Elsloo

 

De beheerstichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, gebouwbeheer, materiaalbeheer en 2 afgevaardigde van de groepvereniging.
Twee keer per jaar vergaderen zij over zaken als: de accommodatie, het terrein, financiën, materialen en lange termijn planning.
Tevens is de beheerstichting de verantwoordelijke rechtspersoon.